شاعران و داستان‌نویسان قمی در جشنواره شعر و داستان جوان درخشیدند