سازمان هواشناسی؛ وزش باد و بارش پراکنده در برخی از نقاط کشور