فردا؛ بازدید مربی اوکراینی از چهارمحال و بختیاری برای برپایی اردو