ثبت‌نام گروه‌های دانشجویی مناظره تا نیمه اردیبهشت ادامه دارد