چشم انتظار یکصد هزار تماشاگر هستیم/ محرومیت خانزاده زیاد است