قنبرزاده: امیدوارم سازمان لیگ با درخواست باشگاه نفت موافقت کند/احتمال دارد مقابل العین به 6 بازیکن اص