پوری حسینی: شاید هیچ یک از دو متقاضی، برنده مزایده پرسپولیس نشوند / نتیجه نهایی را به احتمال زیاد امش