بازیکن ما وقتی از تیم ملی برمی گردد، انگار وزنه 10 کیلویی به پای‌شان بسته شده/ طرفداران ما روی بازی تر