حوادث رانندگی در استان مرکزی پنج کشته و دو مجروح برجای گذاشت