از اعطای درجه‌های امدادی داوطلبان تا راه‌اندازی خطوط تولید دارو