توکلی: نسل‌طلایی وزنه‌برداری در زمان علی مرادی شکل گرفت / با قبول مسئولیت در تیم‌های ملی از خودگذشت