مراسم تجلیل از دکتر عباس شیبانی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود