استقلال را سه ساله مي‌خواهم/ خصوصي‌سازي بد انجام بشود عاقبتش مي‌شود استيل‌آذين/ فردوسي‌پور دچار س