امشب تکلیف واگذاری استقلال و پرسپولیس مشخص خواهد شد/اخذ نقطه‌نظرات برای تصمیم‌گیری نهایی