همانگونه که امام خامنه‌ای فرمود بینی آل‌سعود به خاک مالیده می‌شود