«کلنا عباسک یا زینب» مانع از سقوط دولت سوریه شد/ مؤثرترین نوع دعوت مردم، دعوت به ولایت است