از امکانات شهرداری برای تبلیغ نامزدان انتخابات مجلس استفاده نمی‌شود