وزیر خارجه ایتالیا: کی‌یف باید به دونباس خودمختاری اعطا کند