اجرای عملیات بیابان‌زدائی در سطح 2 هزار هکتار از اراضی استان تهران