300 هزار یمنی در حمله عربستان به یمن طی شش هفته اخیر آواره شدند