کاهش ۵.۲ درصدی تلفات حوادث کار؛ مرگ یک‌هزار و ۸۹۱ نفر در سال ۹۳