درج قیمت تضمینی در بورس کالا، چگونه از هزینه دولت می‌کاهد