رونمایی از کتاب ولایت فقیه از نگاه هاشمی در نمایشگاه ...