توزیع 5 هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های مدارس عشایری خراسان جنوبی