استاندار کرمانشاه:برای شناساندن دوران دفاع مقدس به نسل جوان راه طولانی در پیش داریم