استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در یزد و میبد