گزارش ویژه | در تبریز چه خبر است؟ | دلال معروف بازیکنان تراکتور سازی را زیر نظر گرفت!