کاهش 5.2 درصدی تلفات حوادث کار؛ مرگ یک‌هزار و 891 نفر در سال 93