هلاکت ۸ عضو داعش در شهر تکریت عراق/ وقوع انفجار در جنوب بغداد