هدایتی پول بلیت بازی پرسپولیس و النصر را به سازمان لیگ نداده اما ...