600هزار تلفن ثابت و450 هزار پورت اینترنت در تهران به بهره برداری رسید