«غنی» توجه ویژه‌ای به کریکت دارد/برای مسابقات جهانی آماده می‌شویم