برنامه جدید موسیقایی روی آنتن شبکه «شما»/ «هنر پنجم» جایگزین «هفت ترانه» شد