دنبال اعتبار برای تکمیل خط‌آهن اصفهان-شیراز هستیم/ برخی ایستگاه‌ها نیمه‌کاره هستند