این ۶میلیون نفر را دریابید/ چرخ زندگی نیازمند از كار افتاده نمی‌چرخد