اعزام 4 نفر از نمایندگان استان مرکزی به مسابقات جهانی سپک‌تاکرا