کاهش 12 درصدی درآمدهای مخابرات/ تعرفه‌های تلفن به‌زودی افزایش می‌یابد