نوآوردهای فناوری؛ از رونمایی قابلیت های ویندوز 10 تا پروازهایی که به تاخیر افتاد