باقری: چشم انتظار حضور یکصد هزار تماشاگر هستیم/ مسئولان به خانزاده فرصت دوباره‌ای بدهند