تعداد نشریات دارای مجوز، بحران فضای رسانه‌ای و بیمه خبرنگاران از زبان معاون وزیر