از هواداران پرسپولیس درخواست می‌کنیم از تیم خودشان حمایت کنند | محرومیت 9 ماهه برای خانزاده زیاد است