المیادین: ورود نخستین گروه از نیروهای زمینی ائتلاف ...