شروع هفته ای پر رقابت برای محصولات پلیمری در بورس کالا