نمونه‌ فعلی HoloLens میدان دید کمتری نسبت به نسخه‌ی ماه ژانویه دارد