صدرنشینی بانوان ایرانی با وجود اشتباهات داوری/ سرمربی قزاق‌ها زبان انگلیسی بلد نبود!