برگزاری نمایشگاه بزرگ لوازم التحریر و اسباب بازی همزمان با نمایشگاه بین المللی کتاب