حاشیه امن هنرمندان برای عکس یادگاری با طاغوتی‌ها/لزوم برخورد وزارت ارشاد با هنرمندان طاغوت‌گرا+تصا