گله از سایتهای استانی/ برای سخنران سال قبل که علی مطهری را آوردند از ما نظر نخواستند/ دکتر صادقی شهید