مراسم رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «آن بیست و سه نفر»/تصاویر