مدیرکل بنیاد شهید استان بوشهر: شهدا با عمل خود آسمانی شدند